Regulamin

 

Regulamin

Dziękujemy za korzystanie ze strony internetowej www.jg-mat.pl. Przed rozpoczęciem korzystania ze strony, prosimy Państwa o zapoznanie się z Regulaminem oraz Polityką prywatności strony JG Machines and Tools Sp. z o.o.. Wyjaśniają one sposób i zasady korzystania z naszej strony www, administrowania oraz przetwarzania Państwa danych osobowych, prawa jakie Państwu przysługują oraz informacje w jaki sposób dbamy o Państwa dane osobowe.

Dostęp i korzystanie ze strony www.jg-precision.pl oznacza akceptację następujących zasad jej użytkowania. W przypadku braku zgody na związanie poniższymi zasadami, użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania ze strony. Niniejsza strona internetowa jest własnością i jest dostarczana przez JG Machines and Tools Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach przy ulicy Ignacego Mościckiego 1, 24-110 Puławy z numerem KRS 0000784593, posiadająca NIP PL 9462688716 i REGON 383274870, dalej zwaną jako JG M.A.T. Strona internetowa i poszczególne jej witryny mają na celu dostarczenie ogólnych informacji na temat JG M.A.T oraz świadczonych usług i oferowanych produktów. Strona internetowa o której mowa w niniejszej informacji dostępna jest pod adresem www.jg-precision.pl i jest zarządzana, nadzorowana oraz aktualizowana przez JG M.A.T z siedzibą w Puławach.

Informacje i dane dostępne na stronie internetowej i ewentualnych podstronach mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią podstawy do prawnie wiążących relacji lub ustanowienia takich powiązań, chyba że wyraźnie wskazano inaczej (np. udostępnienie oficjalnych ofert, materiałów promocyjnych, itp.). Informacji o JG M.A.T, jej produktach, usługach prezentowanych na stronie internetowej z ewentualnymi podstronami nie należy rozumieć jako formy doradztwa ani oferty usług. Zamieszczenie informacji o usłudze na stronie internetowej JG M.A.T nie oznacza, że JG M.A.T rzeczywiście wprowadziła daną usługę lub produkt na rynku lub do obrotu w kraju osoby odwiedzającej stronę internetową czy też w kraju, w którym odwiedzający stronę korzysta ze strony internetowej. Proszę skontaktować się z JG M.A.T w celu upewnienia się czy JG M.A.T faktycznie wprowadza na rynek i oferuje na sprzedaż w tym kraju usługę lub produkt, którymi są Państwo zainteresowani.

 

Ograniczenie odpowiedzialności

Aby zapewnić dokładne informacje i aktualne dane na swojej stronie internetowej, JG M.A.T projektuje i będzie projektować swoją stronę internetową z należytą starannością. Wszelkie informacje zawarte na stronie JG M.A.T mogą być przedstawione w formie niepełnej lub skróconej. JG M.A.T zastrzega sobie również prawo do zmiany w dowolnym momencie i w jakikolwiek sposób zawartości strony internetowej bez względu na przyczynę i bez uprzedniego powiadomienia. Użytkownicy strony wykorzystują udostępnione dane wyłącznie na własne ryzyko. JG M.A.T i każda inna osoba prawna lub fizyczna, która współpracowała przy projektowaniu i/lub publikacji strony internetowej nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne szkody, które mogą powstać lub są związane z dostępem, wykorzystaniem lub niemożnością wykorzystania informacji zawartych na stronie internetowej www.jg-mat.pl.

 

Prawa własności intelektualnej

Treści na stronie internetowej JG M.A.T chronione są prawem autorskim. Zawartość serwisu internetowego nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że JG M.A.T wyrazi na to pisemną zgodę, z zastrzeżeniem korzystania o charakterze niekomercyjnym dla użytku osobistego. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie są zabronione. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej nie mogą być kopiowane, wyświetlane, pobierane, modyfikowane, powielane lub w jakikolwiek inny sposób rozpowszechniane w celach komercyjnych bez wyraźnej pisemnej zgody JG M.A.T. Nazwa marki i znak handlowy występujący na stronie internetowej są zarejestrowanymi znakami towarowymi JG M.A.T i tylko JG M.A.T ma prawo do ich używania.

 

Zgodność z obowiązującymi przepisami

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) JG M.A.T chroni ze szczególną starannością informacje uzyskane od użytkowników witryny, natomiast strona www.jg-mat.pl nie przetwarza danych osobowych. Korzystanie ze strony internetowej JG M.A.T odbywa się bez podawania danych osobowych użytkowników. Jeżeli zaś pozostawią Państwo swoje dane osobowe poprzez wypisanie formularza kontaktowego lub formularza dotyczącego newslettera, wtedy rozpoczyna się proces przetwarzania danych osobowych zgodnie z naszą polityką prywatności. Polityka prywatności znajduje się na stronie JG M.A.T, prosimy o zapoznanie się z jej treścią. 

 

Dane gromadzone za pośrednictwem strony internetowej i cel ich przetwarzania

Przetwarzamy dane zebrane za pomocą plików cookie. Informacje takie mogą obejmować witryny odwiedzane na naszej stronie internetowej, witryny odwiedzane przez naszą stronę internetową oraz czas trwania wizyty na naszej stronie internetowej. Niniejsze zbieranie adresu IP bez dodatkowych danych pozwalających zidentyfikować osobę (zgodnie z opinią Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych powołanej przez Parlament Europejski i Radę Europejską) nie stanowi danych osobowych. Dane, które zbieramy za pomocą plików cookie, mogą być przetwarzane w następujących celach: statystycznych, identyfikacji danych demograficznych i danych o zainteresowaniach użytkowników witryny, ale bez możliwości identyfikacji użytkownika; dane przetwarzamy również w celu diagnozowania problemów na naszych serwerach, administrowania naszą stroną internetową lub w innych celach, na które się Państwo zgodzili, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

 

Pliki Cookies

Cookie to mały plik, który zapisuje się na Państwa komputerze podczas pierwszej wizyty na danej stronie internetowej. Strona internetowa wysyłająca go, rozpoznaje swoje cookie podczas ponownego odwiedzania tej witryny. Celem tej technologii jest praca nad usprawnieniem naszej strony internetowej i poprawienie Państwa doświadczeń jako jej użytkownika. Plików cookie, których używamy, są ciasteczkami sesyjnymi (wygasają po zamknięciu przeglądarki. Ciasteczka sesyjne służą do liczenia liczby odwiedzających naszą stronę. 

Używamy także plików cookie stron trzecich pochodzących z innych witryn: są to pliki cookie YouTube (umożliwiają odtwarzanie określonych treści wideo na naszej stronie), pliki cookie dotyczące reklam i pliki cookie Google Tag Manager i Google Analytics, których używamy, aby dowiedzieć się, w jaki sposób poruszają się Państwo po naszej stronie internetowej, jakie treści Państwa interesują i jak długo trwa Państwa wizyta. Na ich podstawie możemy edytować zawartość naszej witryny i dostosowywać ją do potrzeb osób odwiedzających naszą witrynę. Dane gromadzone za pomocą plików cookie przetwarzamy wyłącznie w celach statystycznych oraz w celu identyfikacji danych demograficznych i informacji o zainteresowaniach użytkowników naszej witryny (ale zawsze przy użyciu metod, które uniemożliwiają identyfikację konkretnej osoby). Używamy ich także w celu diagnozowania problemów na naszym serwerze, administrowania naszą witryną internetową i informowania o naszych produktach. Większość przeglądarek internetowych automatycznie dopuszcza pliki cookie. Mogą Państwo w każdej chwili zrezygnować z używania plików cookie. Jeśli chcą Państwo zrezygnować z plików cookie na swoim urządzeniu, mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Więcej informacji na temat sposobów odrzucania plików cookie znajduje się na stronie: www.aboutcookies.org. Więcej informacji na temat Google Analytics można znaleźć na stronie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

Zmiany regulaminu na stronie internetowej JG M.A.T

JG M.A.T zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu opublikowanego na stronie internetowej. Zalecamy powrót na naszą stronę i regularne jej przeglądanie. W przypadku jakichkolwiek istotnych zmian w naszym Regulaminie zawiadomienie o takiej zmianie zostanie zamieszczone na naszej stronie internetowej. 

W związku ze stałym rozwojem Internetu możliwe są sporadyczne zmiany w naszej Informacji Prawnej. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w razie potrzeby.

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco

Administratorem danych osobowych jest JG PRECISION TOOLS. Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych znajdą Państwo tutaj. Klikając WYŚLIJ, akceptują Państwo wszystkie powyższe warunki.